Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
lammaswiki:lampaille_haitalliset_tai_myrkylliset_aineet_rehussa_ja_laitumella [2020/05/30 19:48]
melisaj [Puna-apilan kasviestrogeenit]
lammaswiki:lampaille_haitalliset_tai_myrkylliset_aineet_rehussa_ja_laitumella [2020/05/30 19:48] (nykyinen)
melisaj [Puna-apilan kasviestrogeenit]
Rivi 42: Rivi 42:
 [{{:​lammaswiki:​lajikkeiden_pitoisuudet.jpg?​direct&​200 |Kasviestrogeenipitoisuuksia eri puna-apilalajikkeista. Napsauta kuva isommaksi.}}]Oikealla olevaan taulukkoon on koottu kasviestrogeenipitoisuuksia eri puna-apilalajikkeista. Taulukkoon on valittu sellaiset Suomessa viljelykäytössä olevat puna-apilalajikkeet,​ joista on kasviestrogeenipitoisuus testattu joko Suomessa tai Ruotsissa. Taulukkoon on poimittu lajikkeita Ruokaviraston ylläpitämästä kansallisesta kasvilajikeluettelosta ((Ruokavirasto. 2019. Suomen kasvilajiketiedote. 4:2019. https://​www.ruokavirasto.fi/​globalassets/​tietoa-meista/​julkaisut/​suomen-kasvinlajiketiedote/​tiedote_2019_4.pdf)),​ Monivuotiset rehunurmet luomutuotannossa vihkotulosteesta ((ProAgria. 2019. Monivuotiset rehunurmet vihkotuloste. Tieto tuottamaan -sarja. ​ [{{:​lammaswiki:​lajikkeiden_pitoisuudet.jpg?​direct&​200 |Kasviestrogeenipitoisuuksia eri puna-apilalajikkeista. Napsauta kuva isommaksi.}}]Oikealla olevaan taulukkoon on koottu kasviestrogeenipitoisuuksia eri puna-apilalajikkeista. Taulukkoon on valittu sellaiset Suomessa viljelykäytössä olevat puna-apilalajikkeet,​ joista on kasviestrogeenipitoisuus testattu joko Suomessa tai Ruotsissa. Taulukkoon on poimittu lajikkeita Ruokaviraston ylläpitämästä kansallisesta kasvilajikeluettelosta ((Ruokavirasto. 2019. Suomen kasvilajiketiedote. 4:2019. https://​www.ruokavirasto.fi/​globalassets/​tietoa-meista/​julkaisut/​suomen-kasvinlajiketiedote/​tiedote_2019_4.pdf)),​ Monivuotiset rehunurmet luomutuotannossa vihkotulosteesta ((ProAgria. 2019. Monivuotiset rehunurmet vihkotuloste. Tieto tuottamaan -sarja. ​
 https://​proagria.fi/​sites/​default/​files/​attachment/​monivuotiset_nurmet_vihkotulostus_2.pdf https://​proagria.fi/​sites/​default/​files/​attachment/​monivuotiset_nurmet_vihkotulostus_2.pdf
-)) sekä MTT:n virallisten lajikekokeiden tuloksista Suomessa viljelykäytössä oleviin puna-apilalajikkeisiin. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Ota huomioon, että taulukossa esiintyvien puna-apilalajikkeiden kasviestrogeenipitoisuudet ovat suuntaa antavia ja sääolosuhteilla,​ viljelytoimilla sekä korjuuasteella on suuri vaikutus kasvien lopullisiin estrogeenimääriin. Lisäksi tutkimus- ja näytteenottomenetelmät eroavat toisistaan. MTT:n tutkimuksessa näytteet analysoitiin nestekromatografiamenetelmällä. Ruotsin maatalousyliopiston tutkimuksessa käytettiin edellä mainitun lisäksi myös tarkempaa tandemimassaspektrometriä. ​+)) sekä MTT:n virallisten lajikekokeiden tuloksista Suomessa viljelykäytössä oleviin puna-apilalajikkeisiin. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Ota huomioon, että taulukossa esiintyvien puna-apilalajikkeiden kasviestrogeenipitoisuudet ovat suuntaa antavia ja sääolosuhteilla,​ viljelytoimilla sekä korjuuasteella on suuri vaikutus kasvien lopullisiin estrogeenimääriin. Lisäksi tutkimus- ja näytteenottomenetelmät eroavat toisistaan. MTT:n tutkimuksessa näytteet analysoitiin nestekromatografiamenetelmällä. Ruotsin maatalousyliopiston tutkimuksessa käytettiin edellä mainitun lisäksi myös tarkempaa tandemimassaspektrometriä. ​[{{ :​lammaswiki:​kasviestrogeenien_maeaeraeaen_vaikuttavat_tekijaet.jpg?​direct&​200|Kasviestrogeenien määrään vaikuttavat tekijät. Kuvan saa suuremmaksi napsauttamalla.}}]
  
-Kaikkein eniten kasviestrogeeneja esiintyy nuorissa versoissa voimakkaan kasvun aikaan keväällä sekä syksyn odelmassa. Viileä kasvukausi lisää kasviestrogeenien määrää puna-apiloissa,​ joten Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa kasvanut puna-apila eroaa estrogeenipitoisuudessa. Fosforiköyhässä maaperässä kasvanut apila sisältää enemmän kasviestrogeeneja kuin fosforipitoisella lannoitteella lannoitettu apila. Typen määrää lisättäessä apilan estrogeenimäärä ja raakavalkuaisen määrä laskee. Tärkeä tekijä rehun kasviestrogeenipitoisuudessa näyttäisi olevan rehun kuivuusaste. ((Kallela, K., Saastamoinen,​ I. & Saloniemi, H. 1993. Study of the phytoestrogen content of goat’s rue (Galega orientalis),​ alfalfa (Medicago sativa) and white clover (Trifolium repens). Agricultural Science Finland 2/1993. https://​journal.fi/​afs/​article/​view/​72677/​34466?​acceptCookies=1))Joissain tutkimuksissa on tullut esille, että kasviestrogeenipitoisuuteen näyttäisi vaikuttavan myös puna-apilalajikkeen kromosomiluku. Diploidit lajikkeet, joiden kromosomiluku on normaali (2n), kasviestrogeenipitoisuus on pienempi ja tetraploidit lajikkeet, joiden kromosomiluku on nelinkertainen (4n) kasviestrogeenipitoisuus on suurempi. Osassa tutkimuksia eroja ei ole löydetty. ((Bernes, G., Gustavsson, A-M. & Höjer, A. 2017. Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter. Sweriges lantbruksuniversitet. Raportti 1/2017. https://​pub.epsilon.slu.se/​14507/​1/​bernes_g_et_al_170718.pdf))[{{ :​lammaswiki:​kasviestrogeenien_maeaeraeaen_vaikuttavat_tekijaet.jpg?​direct&​200|Kasviestrogeenien määrään vaikuttavat tekijät. Kuvan saa suuremmaksi napsauttamalla.}}]+Kaikkein eniten kasviestrogeeneja esiintyy nuorissa versoissa voimakkaan kasvun aikaan keväällä sekä syksyn odelmassa. Viileä kasvukausi lisää kasviestrogeenien määrää puna-apiloissa,​ joten Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa kasvanut puna-apila eroaa estrogeenipitoisuudessa. Fosforiköyhässä maaperässä kasvanut apila sisältää enemmän kasviestrogeeneja kuin fosforipitoisella lannoitteella lannoitettu apila. Typen määrää lisättäessä apilan estrogeenimäärä ja raakavalkuaisen määrä laskee. Tärkeä tekijä rehun kasviestrogeenipitoisuudessa näyttäisi olevan rehun kuivuusaste. ((Kallela, K., Saastamoinen,​ I. & Saloniemi, H. 1993. Study of the phytoestrogen content of goat’s rue (Galega orientalis),​ alfalfa (Medicago sativa) and white clover (Trifolium repens). Agricultural Science Finland 2/1993. https://​journal.fi/​afs/​article/​view/​72677/​34466?​acceptCookies=1))Joissain tutkimuksissa on tullut esille, että kasviestrogeenipitoisuuteen näyttäisi vaikuttavan myös puna-apilalajikkeen kromosomiluku. Diploidit lajikkeet, joiden kromosomiluku on normaali (2n), kasviestrogeenipitoisuus on pienempi ja tetraploidit lajikkeet, joiden kromosomiluku on nelinkertainen (4n) kasviestrogeenipitoisuus on suurempi. Osassa tutkimuksia eroja ei ole löydetty. ((Bernes, G., Gustavsson, A-M. & Höjer, A. 2017. Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter. Sweriges lantbruksuniversitet. Raportti 1/2017. https://​pub.epsilon.slu.se/​14507/​1/​bernes_g_et_al_170718.pdf))
  
 ==== Kasviestrogeenien vaikutus lampaisiin ==== ==== Kasviestrogeenien vaikutus lampaisiin ====

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.