Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
lammaswiki:kaasu_pohjaan_risteytyksillae [2015/02/27 09:26]
niina [Kaasu pohjaan risteytyksillä]
lammaswiki:kaasu_pohjaan_risteytyksillae [2015/02/27 09:26] (nykyinen)
niina [Kaasu pohjaan risteytyksillä]
Rivi 5: Rivi 5:
 [[https://​www.theseus.fi/​bitstream/​handle/​10024/​74083/​jarvelainen_titta.pdf?​sequence=1|Risteytystuotannolla (pdf,​777kt)]] tarkoitetaan teuraskaritsoiden tuottamista kahden tai useamman puhtaan lammasrodun suunnitelmallisella yhdistämisellä. Tavoitteena on liittää kantarotujen toivottuja ominaisuuksia toisiinsa ja hyödyntää lisäksi eritaustaisten geenien kohtaamisessa syntyvää heteroosia. ​ [[https://​www.theseus.fi/​bitstream/​handle/​10024/​74083/​jarvelainen_titta.pdf?​sequence=1|Risteytystuotannolla (pdf,​777kt)]] tarkoitetaan teuraskaritsoiden tuottamista kahden tai useamman puhtaan lammasrodun suunnitelmallisella yhdistämisellä. Tavoitteena on liittää kantarotujen toivottuja ominaisuuksia toisiinsa ja hyödyntää lisäksi eritaustaisten geenien kohtaamisessa syntyvää heteroosia. ​
  
-Suunnitelmallisuus on tärkein risteytystuotannon onnistumiseen vaikuttava tekijä. Risteytystuotannon muoto määritetään[[http://​www.sheep101.info/​201/​breedingsystems.html|risteytyssuunnitelmassa]],​ johon kirjataan visio, tuotannolliset tavoitteet, käytettävät rodut ja niiden roolit. Lisäksi laaditaan strategia uuhien uudistukselle. ​+Suunnitelmallisuus on tärkein risteytystuotannon onnistumiseen vaikuttava tekijä. Risteytystuotannon muoto määritetään [[http://​www.sheep101.info/​201/​breedingsystems.html|risteytyssuunnitelmassa]],​ johon kirjataan visio, tuotannolliset tavoitteet, käytettävät rodut ja niiden roolit. Lisäksi laaditaan strategia uuhien uudistukselle. ​
  
 ===== Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ===== ===== Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty =====

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.